Tussen Vrees en Vriendschap

Een lange documentaire in samenwerking met BrabantKennis

BrabantKennis doet een verkenning naar de impact van geopolitieke veranderingen op Brabant. Brabant kent een florerende hightechindustrie, een innovatieve maar onder druk staande landbouwsector en is een belangrijke logistieke hotspot. Deze en andere sectoren zijn sterk verbonden met internationale waardeketens. Deze internationale verbondenheid kenmerkt ook de Brabantse kennisinstellingen. Dat maakt Brabant sterk en internationaal concurrerend. We leven echter in tijden van de terugkeer van geopolitiek en dat maakt ons kwetsbaar. China, Europa en de VS zijn verwikkeld in conflicten over handel en technologie. De Chinezen investeren in een nieuwe zijderoute, ook in Europa. De VS willen dat de EU Chinese technologie weert. Het antwoord van de EU is gelegen in ‘strategische autonomie’, terwijl Nederland aarzelt in haar China-strategie. En Brabant? Brabant bevindt zich in veel opzichten in het hart van deze ontwikkelingen.

Midden op tafel ligt de relatie tussen Noord-Brabant en China. De film toont de zoektocht naar waar de vrees zit? En waar de vriendschap? Tevens stellen we de vraag hoe om te gaan met de ogenschijnlijke tegenstellingen in de relatie tot China.

We bevragen de waarden die ten grondslag liggen aan handeldrijven. Zijn die waarden puur economisch gemotiveerd of zijn er andere waarden van invloed op de handelsrelatie met China. Waar zit de aarzeling om nog langer handel te drijven met China? Waar zit de vrees? Maar toch ook, waar zit de aantrekkingskracht, de vriendschap?

De documentaire China | Tussen Vrees en Vriendschap is een onderzoekende documentaire waarin verschillende perspectieven door elkaar heen gevlochten een verbeelding geven aan de relatie met China in cijfers, in historie, in economische verbindingen, de Chinese samenleving maar ook aan de groeiende twijfel, de aarzeling die meer en meer optreedt in de handelsrelatie.