Incubator

INCUBATOR is een programma waarin studenten van de performance arts academy genaamd Codarts Rotterdam (te weten dans, muziek, circus, teachertraining) in projecten samengebracht worden om te co-creëren. De uitkomst is altijd een performance. De locaties zijn altijd anders en verspreid over de stad Rotterdam. Deze korte film toont 5 jaar incubator experiment en vertelt waarom voor Codarts het belangrijk is om mensen vanuit verschillende disciplines met elkaar in contact te brengen en tot co-creatie te inspireren.