Er bestaat geen twijfel over het feit dat onze narratieven binnen alle mediavormen meer visueel zijn geworden. De kracht van Visual Storytelling is evident. Maar hoe werkt het nu eigenlijk? Op heel directe wijze informeert het, stimuleert het de verbeeldingskracht, zet het mensen aan het denken over de wereld om hen heen, toont het meerdere perspectieven, raakt het het gevoel en niet alleen het denken, nodigt het uit tot actie en inspireert het ons. Tenminste als de mogelijkheden van Visual Storytelling op een creatieve en originele manier worden ingezet. Het kan ons leven zomaar een klein beetje verrijken zonder dat we precies begrijpen hoe dat gekomen is.

“Informatie is goedkoop, betekenis is kostbaar.” – George Dyson –

In onze studio werken we met de overtuiging – eerst het verhaal dan de vorm. Dit doen we omdat we geloven dat een verhaal op zichzelf de kracht moet hebben de verbeelding te stimuleren. Een verhaal moet kunnen aanzetten tot actie, het hart raken en de emotie wakker maken. Onze werkwijze bestaat eruit dat we met veel vragen en een open houding de opdrachten die we krijgen tegemoet treden. Dit doen we om het beste antwoord te vinden op een briefing van onze klanten en tegelijkertijd een herhaling van ideeën te voorkomen. Dit is waarom onze verhalen zich in veel verschillende vormen uiten.