“Als je mijn verhaal kent, dan ken je mij.”

Regelmatig zijn wij betrokken in de conceptualisering en productie van omvangrijke verhalen en video projecten. We worden gevraagd om mee te denken over een communicatievraag waarbij de volgende stap is op zoek te gaan naar de verhalen die de communicatievraag kunnen vertellen en verbeelden.

Storytelling houdt volgens ons in authentieke en inspiratievolle verhalen vertellen die mensen en organisaties in staat stellen iemand duidelijk te maken waarom ze doen wat ze doen. We waren gewend aan een wereld van lineaire verhalen die slechts een kant uitgingen namelijk van spreker naar ontvanger. De wereld is echter totaal veranderd. Wij geloven dat verhalen mensen de kans geven voor zichzelf te denken, niet de boodschap te pushen maar de ontvanger in het verhaal te trekken omdat hij/zij zelf besluit dat te willen. Dit is waarom we op zoek gaan naar de purpose van een organisatie. De kern van waaruit een organisatie beweegt, het doel waarnaar men op weg is.

link naar project Pleegzorg Stories

Ga naar storytelling project Pleegzorg Stories

Oppervlakkige verhalen zonder fundament zijn volgens ons het vertellen niet waard. Verhalen die in essentie verbinden met datgene wat iemand beweegt zijn verhalen die mensen begrijpen, zich herinneren en zullen verder vertellen. Soms kan het vertellen meer tijd nodig hebben dan andere keren, soms zal het zich richten op een deel van de organisatie of op een intern verhaal…. Verhalen kennen een enorme flexibiliteit.

“Mensen denken in verhalen niet in statistieken.”

Ga naar storytelling project Global Storytellers

We hanteren een specifieke storytelling methode om verhalen in organisaties of in mensen naar boven te brengen. Een methode die we zelf ontwikkelden en die gebaseerd is op de principes van het film maken en interviewen. Het is onze natuurlijke nieuwsgierigheid naar het leven en naar de ander die ons in staat stelt verhalen naar boven te krijgen die tot op dat moment vergeten waren of onbelangrijk leken. Het auteurschap van onze verhalen ligt altijd bij de mensen die we gesproken hebben. We werken nauw met hen samen om tot een vertelling te komen die bij hen past. Een publicatie waarin zij zich herkennen.

Onze aanpak bestaat uit workshop sessies, interviewen, tesktschrijven, filmmaken, montage, het creëren van exposities, presentaties en social media campagnes en de technische coördinatie van een project.

Als je meer wilt weten over onze aanpak dan spreken we graag een keer af.