Bij het conceptualiseren en creëren van promotionele video’s verliezen we ook de missie en drive waarmee een mens of organisatie in het leven staat niet uit het oog. Ook hier gaan we op zoek naar het verhaal dat het meest recht doet aan waarom iemand of een organisatie doet wat hij/zij doet.

Vaak is het doel en de doelgroep van deze video’s heel duidelijk. Dat kan zijn het binnenhalen van een bepaalde prijs voor een verdienste van de organisatie. Het doel kan ook zijn om aan stakeholders duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde van een organisatie is en wat er bereikt is. Het kan ook gaan om de publicatie en promotie van een innovatie of simpelweg meer ruchtbaarheid en verhaal geven aan wat een organisatie doet en waar deze voor staat.