Positieve Gezondheid

GGD West Brabant vroeg ons om een visiefilm te maken die verteld over hun zienswijze op positieve gezondheid.

Hun visie:

Iedereen in West-Brabant gezond, veilig en gelukkig! Gelijke kansen om een goede gezondheid, voor iedereen; waar je wieg ook staat! Meer kwetsbare kinderen een kansrijke start geven. Gezondheid zien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het vermogen hebben om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. En grip te houden op je leven ….  Kwaliteit van leven!

Hoe ziet de gezonde stad eruit? Welke waarden horen bij een gezonde wijk? De openbare ruimte? Een gezond leefklimaat, met voldoende groen en water, mogelijkheden van ouderen om zich goed te kunnen bewegen door de wijk en bijvoorbeeld de huisarts voor hen makkelijk bereikbaar is, over veilige en prettige routes voor voetgangers en fietsers.

Roken, overmatig drankgebruik en overgewicht bestrijden en inzetten op de beste kansen voor gezondheidswinst. Gezondheidswinst over iedereen bevorderen en in het bijzonder voor degene met een achterstand.

Samenwerken met lokale overheden maar ook samen met ondernemers, instellingen en niet te vergeten: inwoners. Om samen te werken aan de gezondste regio van Nederland: een gezond West-Brabant.