Pleegzorg STORIES

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van de 28 organisaties die pleegzorg uitvoeren in Nederland. Dankzij de inzet van ruim 16.500 pleeggezinnen worden jaarlijks circa 23.000 pleegkinderen voor korte of langere tijd opgevangen. De pleegzorgorganisaties die alle pleegzorgplaatsingen begeleiden komen zo op plekken waar ongelooflijk veel verhalen ontstaan. Pleegzorg sprak de wens uit deze verhalen te gaan bundelen en delen met als doel het werven van meer pleegouders. Deze wens heeft zich vertaald in het project Pleegzorg Stories

Barbara van den Bogaard filmmaker bij Uma Visual Storytellers schreef een reflectief artikel naar aanleiding van dit omvangrijke verhalenproject.

Het project resulteerde in 120 korte video’s die gemonteerd werden uit de tientallen interviews die we deden.

Zeven van deze video’s werden verrijkt met frame for frame animatie door Sivan Ravivo van Studio Ravivo waardoor de kinderen anoniem blijven en de video’s toch met de buitenwereld gedeeld kunnen worden.

Alle video’s vinden hun weg naar 15 gethematiseerde verhalen-presentaties die in te zetten zijn in bijeenkomsten voor aspirant pleegouders maar ook voor trainingen van pleegzorgprofessionals.

We maakten een trailer om het project binnen de diverse pleegzorgorganisaties bekend te maken. Tevens wordt de trailer ingezet voor extern gebruik en het enthousiasmeren van mensen om zich verder te oriënteren op het pleegouderschap.

Reflectie van opdrachtgever Janette Reukers van Pleegzorg Nederland:

Voor mij zit het belang van de Pleegzorg Stories in de oprechte ervaringsverhalen. We weten uit ervaring dat verhalen van pleegouders een heel belangrijke informatie- en inspiratiebron zijn voor mensen die overwegen om pleegouder te worden.  Vanaf de start van de Pleegzorg Stories was het de bedoeling om een grote diversiteit aan verhalen op te halen van uiteenlopende pleegouders in verschillende leefsituaties die zich inzetten voor verschillende vormen van pleegzorg. Ook wilden we de belangrijkste thema’s uit de pleegzorg uitlichten.

Dat is boven verwachting goed gelukt. Ook de verhalen van de professionals geven een extra laag aan de onderwerpen, op een heel toegankelijke manier zonder jargon. Dat is de kracht van jullie werkwijze, jouw (open) vraagstelling en de veilige sfeer die jullie tijdens de opnames weten te creëren. Werkende weg hebben we er in samen voor gekozen om alleen korte fragmenten te maken die thematisch zijn geordend en die flexibel door de pleegzorgorganisaties kunnen worden ingezet passend binnen hun eigen programma.

Dat lijkt een schot in de roos. We krijgen veel positieve reacties uit de pleegzorgorganisaties.