Life Sciences Community

PivotPark in Oss is een plek waar de businesses binnen de life sciences een gemeenschap kunnen vormen, elkaar kunnen opzoeken en van elkaar kunnen leren. We hielpen hen om hun ambitie en plannen om te zetten in een verhaal in animatie.