Toegang

In 2017 vroeg de KNVI | SOD (beroepsvereniging voor Informatiebeheerders bij de overheid; zie www.knvi.nl) aan documentairemaakster Barbara van den Bogaard om een film te maken over de macht, kracht en waarde van informatie en de invloed op de hedendaagse (informatie)samenleving. TOEGANG was het resultaat.

‘TOEGANG!’ is de 2e documentaire van de SOD en daarmee een vervolg op ‘Alles is Informatie’ uit 2015. Dit keer kijken we naar de invloed van informatie op de (informatie)samenleving en de gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering op het kunnen beheren van informatie. Wie is er eigenlijk ‘in control’? En wat betekent dat voor de Nederlandse overheid, bedrijven en de rol van de Informatieprofessional?

Het vakblad Od wijdde een speciale uitgave aan TOEGANG!

Ook deze keer hebben we interessante personen, in de vorm van denkers en doeners, aan de documentaire kunnen verbinden.

Arjan El Fassed - Directeur Open State Foundation, Brenno de Winter - Internetonderzoeker, Dimitri Tokmetzis - Datajournalist De Correspondent, Esther Keymolen - Technofilosoof & Assistent Professor Universiteit Leiden, Marens Engelhard - Rijksarchivaris, Marleen Stikker - Directeur WAAG Society, Maxim Februari - Filosoof & Schrijver, Wouter Slotboom - Ethisch Hacker, Martijn Aslander - Ontdekker van de netwerk- en informatiesamenleving, Sam Westra- Schaapherder belichten elk de problematiek van TOEGANG! vanuit hun eigen specialisme.

Wilt u meer weten of deze documentaire aan andere belangstellende laten zien? Neem contact op via eric.kokke@knvi.nl